http://www.mitti.se/nytt-parti-vill-lyfta-kulturen/

 

http://danderydskonst.se/?p=76

 

http://www.val.se/val/val2014/valsedlar/K/kommun/01/62/valsedlar.html

 

 

 

 

 

EN FATTIG KOMMUN

Varför har politiken så lite visioner nuförti´n?

Vi som bor i den här kommunen vet varför vi bor här.
Det är en vacker och skön trakt och man gillar människorna. Politiskt sett finns det ännu en superanledning att bo här och det är att vår borgerliga ledning gynnar oss med Sveriges lägsta skatt. Men det är inte en politik som ger någon utåtriktad verkan. Det har gjort det till ett svagt styre och ibland blir allt galet när man lämnar över allt till storebror Stockholm.

Danderyd är därför en fattig kommun Hur konstigt låter inte det!

I vår kommun får varje medborgare under hundringen i kultur. I de flesta kommuner runt Stockholm betalar man uppåt 500 per person. Det tycks som om kommunen struntar i att det över huvud taget behövs någon kultur. Därför är det inte förvånande att man inte bemödat sig att hushålla med eget kulturhus eller egen konsthall , som de flesta små fattiga kommuner stretar för att kunna erbjuda sina medmänniskor.

Jag önskar att så många som möjligt ska få del av så mycket kultur som möjligt.

Jag vill stärka den kultursektor som ingen trodde fanns inom kommunen. Inte ens konstnärerna själva i föreningen Danderyds Konsthall.

Det finns inom kommunen en potential att kommunen skulle kunna bli självbärande i kulturellt avseende, om bara kulturen tillåts blomma.

En oändlig spiral av tillväxt är ohållbart, det inser till och med våra sjuåringar.

En ko äter bara tills den blir mätt Därför måste politiken börja fundera på hur den ska överleva sig självt och tänka nytt. Ge den nytt innehåll. Nu räcker det inte bara att ge kon mat att äta. Nu vill vi att hon ska trivas också. Därför kallar vi på de rappande hästarna och älgarna i balettskor. Kon själv är begåvad med en pensel där bak.

Kultur är en näringsgren, med eget inneboende värde, jämförbar med industrin.

Kulturen är inte tärande, den är närande. I den ekonomiska analysen bör politiken beräkna den samhälleliga vinsten som en kommun kan ha av en aktiv kultur.

Strindberg och Beskow gav inte bara arbete åt sig själv. Oräkneliga är bibliotekarierna, boktryckarna, leverantörerna som gynnats av att hon och andra producerade sådana möjligheter till att gynna samhället. Kulturarbetaren är genom sin aktivitet den största kultursponsorn.

Den ekonomiska kakan måste fördelas på ett sätt som gör det ekonomiskt möjligt att vara utövande.

Danderyd bör upprätta en tydlig politik genom handlingsplaner som utvärderas och förbättras, i samarbete med kulturutövarna, kursverksamheterna, skolorna och föreningarna.

Det bör man göra eftersom en "politikernas kultur" är en stagnerad kultur.

Kulturpartiet i Danderyd vill stärka kulturen i Danderyd,
det vill bidra till ett dynamiskt, inkluderande kulturliv.
Helt enkelt få en vitaliserad demokrati.

En demokrati som smakar gott för alla.